domenica 22 giugno 2014

"EDGE OF TOMORROW - SENZA DOMANI" DI DOUG LIMAN

Locandina italiana Edge of Tomorrow - Senza domani
"Edge of tomorrow - Senza Domani” di Doug Liman, con Tom Cruise e Emily Blunt.
Avvincente action movie fantascientifico, un po’ Robocop, un po’ Full Metal Jacket, un po’ Alien, un po’ La guerra dei mondi, con stupefacenti effetti speciali classici e computeristici che, però, non stancano lo spettatore.
Il protagonista muore decine di volte e decine di volte torna in vita,  ripercorre lo stesso giorno e la medesima battaglia, impara sempre qualche cosa di nuovo per trovare e distruggere Omega, fonte di forza e di potere  per i nemici extraterrestri e, finalmente, giunge al D-Day contro gli invasori Mimic, con scene che ricordano molto lo sbarco in Normandia da parte delle forze alleate il 6 giugno 1944.

Fabrizio Giulimondi.

Phiên bản tiếng Việt (Versione in lingua vietnamita)

Edge of Tomorrow - Không có ngày mai "của Doug Liman, với các diễn viên Tom Cruise và Emily Blunt. 
Khoan đứng bộ phim hành động khoa học viễn tưởng, một chút 'Robocop, một chút' Full Metal Jacket, một chút 'người nước ngoài, một chút "War of the Worlds, với các hiệu ứng đặc biệt tuyệt vời và cổ điển của máy tính đó, tuy nhiên, không mệt mỏi cho người xem. 

Các nhân vật chính chết hàng chục lần và hàng chục lần trở lại cuộc sống, các dấu vết trong cùng một ngày và cùng một trận đánh, luôn luôn học được điều gì mới để tìm và tiêu diệt Omega, là nguồn sức mạnh và quyền lực cho những kẻ thù ngoài trái đất, và cuối cùng đạt D-Day chống lại những kẻ xâm lược Mimic, với những cảnh mà rất gợi nhớ đến cuộc xâm lược Normandy của quân Đồng minh 06 tháng sáu năm 1944.
Fabrizio Giulimondi.Nessun commento:

Posta un commento