giovedì 28 agosto 2014

"STEP UP ALL IN" DI TRISH SIE

Locandina italiana Step Up All In
Ed ecco l’arrivo nelle  sale cinematografiche italiane, ancora immerse nel tiepido sole di una non-estate, di Step up all in di Trish Sie, ossia il sequel di Step Up 4-Revolution,  già commentato in questa Rubrica.
Ambientazioni, arredi e tinte richiamano marcatamente passaggi del ben noto Hunger Games, al pari della conduttrice della gara di ballo - lungo la quale si snoda la pellicola -  che è imbarazzatamente  somigliante ad Effie.
Al tempo de La febbre del sabato sera lo scontro a colpi di danza  era fra wasp e latinos, ora  è fra crew  interraziali.
Los Angeles – patria dell’ hip hop -  e Las Vegas,  vecchie e nuove amicizie, rivalità e rancori,  antichi e moderni sentimenti, ma sulla competizione trionferà la passione, l’amore per il ballo ……
…….e alla fine di crew ne rimarrà soltanto una.
Fabrizio Giulimondi

 --------------------------------------------------------------------------------
phiên bản tiếng Việt (Versione in lingua vietnamita)

Và đây là khi đến rạp chiếu phim Ý, vẫn đắm mình trong ánh nắng mặt trời ấm áp của một mùa hè không, Bước lên trong tất cả các Trish Sie, đó là phần tiếp theo của Step Up 4 Revolution, đã nhận xét trong phần này. 
Môi trường, đồ nội thất và màu sắc gợi nhớ của những đoạn nổi tiếng đáng kể Hunger Games, giống như các máy chủ của cuộc thi nhảy - cùng chảy quanh bộ phim - tương tự như imbarazzatamente Effie. 
Tại thời điểm các bức ảnh khiêu vũ Saturday Night Fever trong cuộc đụng độ giữa là ong bắp cày và Châu Mỹ La Tinh, bây giờ là một trong những phi hành đoàn giữa các chủng tộc. 
Los Angeles - quê hương của "hip hop - và Las Vegas, cả tình bạn cũ và mới, cạnh tranh và thù hận, cảm giác cổ xưa và hiện đại, nhưng sự cạnh tranh sẽ chiến thắng niềm đam mê, tình yêu để nhảy ...... 

.và ...... Vào cuối phi hành đoàn có thể chỉ có một.

Fabrizio Giulimondi


Nessun commento:

Posta un commento